Tanums kommun

Östad - Backa

Naverstad kyrka vid Östad

Backa och Östad är två mindre samhällsområden belägna i anslutning till varandra utmed väg 165 vid norra änden av Södra Bullaresjön. Den västra stranden av Bullaresjöarna bär spår av forntida bosättning och Backa-Östad har lång tradition som knutpunkt. De två samhällsområdena utgör tillsammans serviceorten i Bullaren.

I Backa finns låg- och mellanstadieskola samt förskoleklass och fritidshem. I Östad finns en dagligvarubutik med post vidare finns bank, hantverkshus, bensintapp, äldreboende, bibliotek, kooperativ förskola m m. En bygdegård, Bullaregården invigdes 1995 och intill denna finns bollplaner.

Största företaget är Scanlaser ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Östad. Företaget säljer och installerar styrutrustningar för entreprenadmaskiner.

"Blå-Gröna vägen" via väg 165 från Hällevadsholm till Halden, har lanserats som alternativt turiststråk till E6, vilket gett en viss möjlighet till mindre satsningar i bygden. Sommartid håller en liten turistbyrå öppet i Östad.

Inom området finns två badplatser - den ena på Östadsnäset och den andra vid Backa i norra änden av Södra Bullaresjön.

Sockenkyrkan strax söder om Östad, Naverstads kyrka, är en medeltidskyrka.

Bullarens härad sträcker sig utmed Bullaresjöarna, efter vilka det fått sitt namn. Tinget låg i Östad. Namnet (1594 Boleren) innehåller bord ´kant´ som avletts eller som sammansatts med ett antaget ord ærni ´upphöjning´, syftande på Södra Bullaresjöns branta bergsstränder.

Karta över Backa - Östad

Karta från hitta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal service

Grundskola F-6, Backa
Förskola, kooperativ, Östad
Familjedaghem, Backa
Familjedaghem, Östad
Servicehuset Östanvind
Bibliotek, Östad
Miljöstation vid Uno X bensinstation
Återvinningsstation vid affären

Historiska länkar

Tanums Kulturminnesvårdsprogram om Västra Bullarestrandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bullaren och emigrationen från Bullarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gamla vykort från Bullarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler länkar

Tanums e-museum


Dela i sociala medier Dela

Senast ändrad: 2012-11-10

Sidansvarig: Webb-redaktionen

Kontakt

Länkpil

Informationsavdelningen

Tel. 0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6

457 81 Tanumshede